Ecosun Heater S+ 3000 Watt - Extra Warmte  thumbnail

Ecosun Heater S+ 3000 Watt - Extra Warmte

Published Jun 09, 24
7 min read

Bij een luifel die vastgemaakt wordt of bij glas met lage transmissie is het ook aangewezen om eens een analyse te maken INRICHTING De inrichting kan bij een renovatieproject invloed hebben op licht in ruimtes (infrarood verwarming plafond met verlichting). Bij het onderzoek van de casus staan er bijvoorbeeld veel boekenrekken. Deze zorgen ervoor dat er niet altijd voldoende licht tot achteraan in de ruimte komt

Bachelorproef Toegepaste Architectuur pag. 1319 2. SOFTWARE 2.1. MARKTONDERZOEK Om meer inzicht te krijgen welke software het meest gebruikt wordt in het werkveld stelde ik een korte vragenlijst op. Die vragenlijst verzond ik naar een twintigtal lichtbureaus VRAGENLIJST 1. Met welke software werkt u? 2. Wat zijn de voor- en nadelen van de software? 3.

Een andere reden waarom veel bedrijven met Dialux werken is omdat het een gratis programma is (infrarood verwarming plafond met verlichting). infrarood spiegels. Ook zijn er fabrikanten van verlichting die databanken hebben die rechtstreeks in Dialux ingevoegd kunnen worden. Het uitwerken van een standaardwoning neemt toch al gauw een dag in beslag. Als architectenbureau even snel een controle uitvoeren is dus niet mogelijk

Bachelorproef Toegepaste Architectuur pag. 1521 VERGELIJKING 2 De Danish Building Research Institute van de Aalborg University Copenhagen onderzocht in 2013 een aantal softwareprogramma s voor lichtanalyses. In hun onderzoek vergeleken ze veel gebruikte software met elkaar. Aan de hand van enkele typemodellen werd de bekwaamheid van de software onderzocht. De resultaten en bevindingen staan in hun rapport Daylight calculations in practice (ISBN ).

Infrarood Verwarming Bureau

De resultaten van de verschillende software per ruimte is vrij gelijklopend. infrarood verwarming plafond met verlichting. Zoals in hoofdstuk vergeleken zij ook de software met elkaar aan de hand van enkele criteria. Ook bij hen kwam Velux Daylight Visualizer naar voor als één van de betere SOFTWARE VOOR ONDERZOEK Voor de lichtanalyse op gebied van daglicht maakte ik gebruik van Velux daylight Visualizer 2

Ten eerste is dit onderzoek uitgevoerd voor ontwerpers van gebouwen. Niet zozeer voor personen die met kunstmatige verlichting werken. Het is dus belangrijk om de analyse uit te voeren zonder al te veel tijd te verliezen. Daarom is het kunnen invoegen van een BIM-model een zeer belangrijk gegeven. Onder een BIM-model verstaan we ook een SketchUp of 3DS bestand.

Het tijdsbestek hiervoor is nog altijd veel kleiner dan bij het uitwerken in bijvoorbeeld Dialux. Als we selecteren op gebied van het BIM model dan blijven nog twee programma s over. Namelijk Autodesk 3DS Max (Design) en Velux Daylight Visualizer 2. infrarood verwarming plafond met verlichting. 3DS Max heeft het grote voordeel om ook kunstmatig licht te ondersteunen

Ook de afbeeldingen/renders als resultaat zijn van hoge kwaliteit - infrarood verwarming plafond met verlichting. Het is een zeer uitgebreid programma. Helaas is er één nadeel, de prijs. Wanneer het programma enkel gebruikt zou worden om een aantal keer per jaar een lichtstudie uit te voeren is het twijfelachtig om de software aan te schaffen. Het gratis programma van Velux is visueel, cijfermatig en inhoudelijk minder krachtig, maar de resultaten ervan zijn zeker voldoende

De resultaten van de studie zijn voldoende duidelijk om het ontwerp eventueel te beïnvloeden - infrarood verwarming plafond met verlichting. Bachelorproef Toegepaste Architectuur pag. 16 22 3. CASUS De casus waar ik naar op zoek ging moest een renovatieproject zijn waar voldoende aanpassingen gedaan werden aan ramen of andere lichtelementen. Een openbaar gebouw was meer voor de hand liggend dan een standaardwoning

Infrarood Verwarming Test AankoopTen eerste is de schaal van het project voldoende groot, er zijn ook enkele specifieke eisen op gebied van bouwprogramma. Een derde puntje is dat er voor openbare gebouwen normen zijn gekend. Door de normen zijn er referenties om de resultaten te kunnen vergelijken. infrarood verwarming plafond met verlichting. Na navraag op mijn stageplaats vonden we een project dat perfect voldeed aan de vooropgestelde criteria

BESTAANDE TOESTAND De bestaande toestand van het gebouw wordt in deze bachelorproef beschouwd als de toestand van de bibliotheek voor de renovatie door STUDIO plus ARCHITECTEN. De opmetingen van de bestaande toestand werden in 2009 uitgevoerd. Hiervan werden ook plannen gemaakt. Die plannen (grondplannen, gevels, snedes) van de bestaande toestand gebruikte ik om het 3D model te modeleren.De bestaande toestand wordt gemakkelijkheidshalve afgekort als BT. infrarood verwarming plafond met verlichting. Figuur 13: Voorgevel bibliotheek BT Figuur 14: Zijgevel bibliotheek BT Bachelorproef Toegepaste Architectuur pag. 17 23 3.2. NIEUWE TOESTAND De nieuwe toestand van de bibliotheek is de toestand na de renovatie. STUDIO plus ARCHITECTEN maakte een nieuw ontwerp van de bibliotheek. Ook werd de omgeving van de bibliotheek gewijzigd

Ik maakte een 3D model van de nieuwe (en momenteel huidige) toestand van de bibliotheek. Ook hiervoor baseerde ik mij op de plannen uitgebreid met een plaatselijk bezoek. De nieuwe toestand van de bibliotheek wordt in mijn onderzoek afgekort als NT. Figuur 15: Voorgevel bibliotheek NT Figuur 16: Zijgevel bibliotheek NT 3. infrarood verwarming plafond met verlichting.3

Want deze heeft ook rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed. De omgeving (woningen, straatmeubilair, groenaanleg) binnen een straal van ongeveer 150m werd ook uitgetekend. De globale omgeving is voor beide analyses hetzelfde. Enkel de dichte omgeving van de bibliotheek werd door de architecten veranderd en dus ook aangepast. Bachelorproef Toegepaste Architectuur pag.

Infrarood Verwarming Berekenen

ANALYSE In dit hoofdstuk komt de analyse van de casus aan bod. De analyse werd uitgevoerd met de software VELUX Daylight Vizualizer 2. infrarood verwarming plafond met verlichting. De keuze om het gebouw met dit programma te analyseren vindt u terug in hoofdstuk 2.3. Tijdens de analyse werd vooral aandacht besteed aan de elementen die invloed hebben op het licht en de werking van de bibliotheekOmgeving Aan de noordgevel (waar dus sowieso al weinig rechtstreeks licht invalt) stonden een vijftal bomen voor de ramen gepositioneerd. Deze bomen waren vrij groot en namen veel licht weg. Figuur 17: Noordgevel Figuur 18: Binnenruimte gelegen aan noordgevel 2. infrarood verwarming. Materialen In de bibliotheek waren veel donkere materialen aanwezig. De grijze betonstenen namen het licht als het ware op

Hetzelfde gold voor het plafond. Dit was het zichtbare beton van de gewelven. Op de eerste verdieping was er ook veel hout van de dakconstructie aanwezig. Hout reflecteert het licht al meer dan beton, maar de kleur van het hout was toch vrij donker. Bachelorproef Toegepaste Architectuur pag (infrarood verwarming plafond met verlichting). 19 25 Over het gehele gebouw werd tapijt als vloerafwerking gebruikt

Daarnaast was de kleur van het tapijt ook vrij donker - infraroodpanelen. infrarood verwarming plafond met verlichting. Figuur 19: Inkomzone Figuur 20: Algemeen beeld Figuur 21: Dakconstructie Het materiaalgebruik in de bib zorgde voor donkere, gesloten ruimtes. Het was niet echt aangenaam om er lange tijd te blijven of een boek te lezen DAGLICHTFACTOR ANALYSE Op onderstaande afbeeldingen zien we de resultaten van de analyse van daglicht

De inkomzone haalt gemiddeld 2,1%. Dat is nog doenbaar. De andere ruimtes halen nauwelijks 1%. Dit is echt te weinig voor verblijfruimtes en zeker voor leeszalen. Het percentage van 2,1% wordt vooral gehaald door de dakramen - infrarood verwarming plafond met verlichting. Deze brengen veel natuurlijk licht binnen in de ruimte. In de andere ruimtes zien we ook de hoogste waarden dicht bij de ramen, maar het licht reikt niet ver

Infrarood Verwarming

In de ruimte met een gemiddelde van 0,5% zorgen de bomen voor de ramen voor lage cijfers. Ook voor de andere verdiepingen zien we vrij lage of net voldoende waarden - infrarood verwarming plafond met verlichting. Ook op deze niveaus zien we dat de dakramen veel invloed hebben op de daglichtfactor. Op afbeeldingen 23 en 24 zien we nog steeds de bestaande toestand

Zo zijn de bomen voor de ramen verwijderd en is het materiaal van de vloer aangepast van een donker tapijt naar een lichtkleurige linoleum. We zien dat de waarde in de ruimte bijna verdubbeld is (0,9% i.p.v. 0,5%). Figuur 28: Verbeterde daglichtfactor BIB BT Figuur 29: Verbeterde gemiddelde daglichtfactor Bachelorproef Toegepaste Architectuur pag.

Op onderstaande afbeeldingen zien we daar de resultaten van. Hier gebeurden de metingen met punten in de ruimte (infrarood verwarming plafond met verlichting). Figuur 30: Verlichtingssterkte niveau 0 BIB BT Figuur 31: Meetpunten verlichtingssterkte niveau 0 Figuur 32: Verlichtingssterkte niveau 1 BIB BT Figuur 33: Meetpunten verlichtingssterkte niveau 1 Figuur 34: Verlichtingssterkte niveau 2 BIB BT Figuur 35: Meetpunten verlichtingssterkte niveau 2 Bachelorproef Toegepaste Architectuur pag

De meeste waarden voldoen niet aan de norm. Het kleurenspectrum dat de resultaten weergeeft is ingesteld op 300 Lux. Binnen de rode contouren wordt dus wel een minimum van 300 Lux gehaald, al is dit nog te weinig. Voor leeszalen moet er minstens een waarde 500 Lux bereikt worden. Tussen de boekenrekken is 200 lux voldoende (zie hoofdstuk 1.3 (infrarood verwarming plafond met verlichting).2)

Latest Posts

Infrarood Verwarming Met Verlichting Plafond

Published Jul 13, 24
7 min read

Infrarood Verwarming Ervaring

Published Jul 13, 24
4 min read

Infrarood Verwarming Woonkamer Verplaatsbaar

Published Jul 12, 24
4 min read